Raporty bieżące ? rok 2020

28/08/2020

Raport bieżący nr 35/2020
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 sierpnia 2020 r.

Data sporządzenia 2020-08-28 Godzina publikacji 14:19 Raport bieżący nr 35/2020 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. TREŚĆ RAPORTU Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (?Spółka”), na podstawie art. […]
28/08/2020

Raport bieżący nr 34/2020
Uchwały podjęte Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 sierpnia 2020 r.

Data sporządzenia 2020-08-28 Godzina publikacji 14:04 Raport bieżący nr 34/2020 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. TREŚĆ RAPORTU Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (?Spółka”), przekazuje w załączeniu […]
22/08/2020

Raport bieżący nr 33/2020
Powołanie na stanowisko Wiceprezesa Zarządu

Data sporządzenia 2020-08-22 Godzina publikacji 16:41 Raport bieżący nr 33/2020 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. TREŚĆ RAPORTU Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy […]
24/07/2020

Raport bieżący nr 32/2020
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 sierpnia 2020 roku.

Data sporządzenia 2020-07-24 Godzina publikacji 17:33 Raport bieżący nr 32/2020 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. TREŚĆ RAPORTU Zarząd spółki Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna na podstawie […]
16/07/2020

Raport bieżący nr 31/2020
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B spółki EuCO S.A. – uchwały Zarządu GPW i BondSpot

Data sporządzenia 2020-07-10 Godzina publikacji 21:12 Raport bieżący nr 31/2020 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. TREŚĆ RAPORTU Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (dalej: ?Emitent?, ?EuCO?) informuje, […]
10/07/2020

Raport bieżący nr 30/2020
Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela serii B – uchwała Zarządu GPW i uchwała Zarządu Bondspot

Data sporządzenia 2020-07-10 Godzina publikacji 18:45 Raport bieżący nr 30/2020 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. TREŚĆ RAPORTU Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. informuje, iż w dniu […]
25/06/2020

Raport bieżący nr 29/2020
Ustanowienie zastawów rejestrowych

Data sporządzenia 2020-06-25 Godzina publikacji 10:39 Raport bieżący nr 29/2020 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. TREŚĆ RAPORTU Zarząd spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w […]
17/06/2020

Raport bieżący nr 24/2020 – korekta
Korekta raportu 24/2020 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Data sporządzenia 2020-06-17 Godzina publikacji 14:30 Raport bieżący nr 24/2020 – korekta Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. TREŚĆ RAPORTU Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Emitent”, „Spółka?), […]
05/06/2020

Raport bieżący nr 28/2020
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 czerwca 2020 r.

Data sporządzenia 2020-06-05 Godzina publikacji 14:36 Raport bieżący nr 28/2020 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. TREŚĆ RAPORTU Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (?Spółka”), na podstawie art. […]