Pomagamy poszkodowanym już od 16 lat!

Zawsze po Twojej stronie

Raporty bieżące – rok 2020

Raport bieżący nr 29/2020
Ustanowienie zastawów rejestrowych

Raport bieżący nr 24/2020 – korekta
Korekta raportu 24/2020 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Raport bieżący nr 28/2020
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 czerwca 2020 r.

Raport bieżący nr 27/2020
Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję