raport euco

29/05/2024

Raport bieżący nr 11/2024 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 roku.

. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
28/05/2024

Raport bieżący nr 10/2024 Wybór Zarządu na nową kadencję

. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
23/04/2024

Raport bieżący nr 9/2024 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
22/03/2024

Raport bieżący nr 8/2024 Stwierdzenie przyjęcia uchwały przez wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy, w przedmiocie zawarcia układu

. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
08/03/2024

Raport bieżący nr 7/2024 Złożenie przez Zarządcę w Sądzie Restrukturyzacyjnym sprawozdania z głosowania nad układem

. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
29/01/2024

Raport bieżący nr 6/2024 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim