Zadośćuczynienie pieniężne, czyli rekompensata za doznany uszczerbek na zdrowiu.