Wypadek przy pracy

Wypadek w pracy to niespodziewane i nagłe zdarzenie, które powstaje wskutek działania przyczyny zewnętrznej. Jego konsekwencją są urazy wewnętrzne, zewnętrzne lub śmierć pracownika. Zależnie od trwałości skutków wypadku i stopnia zagrożenia życia u osoby poszkodowanej wypadki przy pracy dzielą się na te o małej, średniej i dużej szkodliwości. 

Ryzyko wypadku przy pracy towarzyszy każdej branży zawodowej. Do nieszczęśliwych zdarzeń najczęściej dochodzi wśród osób zatrudnionych w sektorze transportowym, przemysłowym i budowlanym. Wypadki w pracy w głównej mierze powodują następujące czynniki:

 • obsługa złego technicznie sprzętu i urządzeń wykorzystywanych do wykonywania obowiązków zawodowych;
 • brak przestrzegania zasad BHP przez pracodawcę;
 • nieprawidłowe zachowania pracownika. 

Poszkodowany, który udowodni, że do tragicznego zdarzenia doszło podczas wypełniania obowiązków służbowych (niekoniecznie na terenie zakładu pracy), ma prawo ubiegać się o świadczenia z tytułu posiadanej polisy ubezpieczeniowej. Zgłoszenie doznanej szkody umożliwia uzyskanie środków z tytułu renty, zwrotu kosztów leczenia, zadośćuczynienia za fizyczne i psychiczne cierpienie, odszkodowania i świadczenia rehabilitacyjnego. Jeśli wskutek wypadku pracownik poniósł śmierć, roszczenia odszkodowawcze przysługują członkom jego rodziny. 


95% Ubezpieczycieli zaniża odszkodowania. Wypełnij formularz i sprawdź jak możemy CI pomóc:


  Umów się na bezpłatną konsultację  [submission_id_hidden submission_id-92 class:chce-pomoc]

  Wyrażam także zgodę na kontakt marketingowy ze strony Anos sp. z o.o. w tematyce odszkodowań, ubezpieczeń i usług finansowych.


  Dane administratora danych i polityka prywatności