Szkody rzeczowe i majątkowe

W przypadku szkód majątkowych osoby poszkodowane skazane są często na wyliczenia i kosztorysy sporządzone przez pracowników towarzystw ubezpieczeń lub osoby działające na ich zlecenie. Chodzi tutaj przede wszystkim o kosztorysy naprawy uszkodzonego lub skradzionego mienia, ale także inne szkody majątkowe objęte ochroną ubezpieczeniową. Wyliczenia te są najczęściej zaniżone.

Europejskie Centrum Odszkodowań pomaga w przypadkach:

problemów z ustaleniem odpowiedzialności za szkodę – szkody powstałe w wyniku odpowiedzialności zarządcy drogi (dziury w drodze, drzewo, zniszczona nawierzchnia, plama oleju) lub wykonawcy robót drogowych (wadliwa sygnalizacja, gres powodujący szkody, nieoznaczone miejsca niebezpieczne),
zaniżeniem kosztów naprawy kosztorysowej np. wymuszanie użycia części zamiennych i zaniżenie kosztów naprawy przy likwidacji szkody z polisy OC,
zaniżeniem kosztów naprawy w warsztacie np. poprzez żądanie faktur źródłowych, odmowy pokrycia kosztów holowania i parkingu,
rozliczeniach szkody całkowitej – zaniżenie wartości pojazdu, ustalenie szkody całkowitej przy kosztach naprawy mniejszych niż wartość pojazdu,

W przypadku obsługi roszczeń związanych ze szkodami rzeczowymi i majątkowymi oferujemy:

  • pełną obsługę prawną,
  • pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody,
  • pomoc rzeczoznawców dla weryfikacji stanowiska towarzystwa ubezpieczeń,
  • ocenę wysokości szkody przez rzeczoznawców z zakresu wyceny nieruchomości, budownictwa, majątkowych, pożarnictwa etc. wpisanych na listy biegłych sądowych,
  • analizę treści umowy ubezpieczenia,
  • zwrot poniesionych kosztów naprawy,
  • zwrot kosztów holowania, parkowania, auta zastępczego,
  • zwrot kosztów adaptacyjnych, etc.