Raport bieżący nr 31/2020
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B spółki EuCO S.A. – uchwały Zarządu GPW i BondSpot

Data sporządzenia 2020-07-10
Godzina publikacji 21:12
Raport bieżący nr 31/2020
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (dalej: „Emitent”, „EuCO”) informuje, iż dnia 16.07.2020 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Zarząd BondSpot S.A. podjęły uchwały odpowiednio 517/2020 oraz 95/O/20, w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B spółki EuCO S.A.

Wyznaczono dzień 20.07.2020 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 23.572 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt dwie) obligacje na okaziciela serii B, o wartości nominalnej, po uwzględnieniu częściowego wykupu, 970 zł (dziewięćset siedemdziesiąt złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem „PLO156100011”

Obligacje notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „EUC0423”.

Zarząd BondSpot postanowił ponadto w ww. uchwale określić dla przedmiotowych obligacji Emitenta:

  1. dzień ostatniego notowania- 3 kwietnia 2023 r.,
  2. jednostkę obrotu- 1 szt.,
  3. jednostkę obligatoryjną – 100 szt.

Uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2020-07-16
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2020-07-16