Raport bieżący nr 31/2020
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B spółki EuCO S.A. – uchwały Zarządu GPW i BondSpot