Europejskie Centrum Odszkodowań w restrukturyzacji działające na polskim rynku od 2004 roku współpracuje z ponad 30000 Agentów na terenie całego kraju oraz 5000 w kilku innych europejskich krajach.

Współpracując z EuCO, masz możliwość oferowania osobom poszkodowanym w wypadkach lub ich rodzinom pomoc w uzyskaniu godziwego odszkodowania. Jesteśmy organizacją o najwyższej jakości obsługi Klienta w zakresie likwidacji szkód. Dodatkowo, udostępniamy Ci nasz system informatyczny, wspomagający organizację Twojej pracy i rozliczenia między nami. Gwarantujemy gruntowne przeszkolenie oraz satysfakcjonujący system wynagrodzeń.

Zaproszenie do współpracy kierujemy do osób pragnących rozpocząć karierę Agenta firmy odszkodowawczej, osób posiadających doświadczenie w pracy z klientami, sprzedażą bezpośrednią, doradztwie, które pragną rozszerzyć zakres swoich usług lub podjąć nową działalność.

Ofertę kierujemy również do aktualnych lub byłych Agentów ubezpieczeniowych oraz byłych Agentów innych firm odszkodowawczych.

Aby zostać naszym Agentem

WYPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ

    Województwo

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji(EuCO) z siedzibą w Legnicy informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

    Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną przez Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji (EuCO) przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

    EuCO S.A. z siedzibą przy ul. Kolbego 18, 59-220 Legnica (administrator danych), przetwarza Państwa dane osobowe w celach przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Państwa dobrowolnej zgody tj. art. 6.1a Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1)-RODO-przez okres prowadzenia rekrutacji. Państwa dane nie będą udostępniane odbiorcom. Przysługuje Państwu żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Państwa danych. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: dpo@euco.pl