Raport bieżący nr 30/2020
Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela serii B – uchwała Zarządu GPW i uchwała Zarządu Bondspot

Data sporządzenia 2020-07-10
Godzina publikacji 18:45
Raport bieżący nr 30/2020
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu uchwał odpowiednio:

  • przez Zarząd BondSpot S.A., na podstawie par. 7 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwały nr 94/O/20 z dnia 10 lipca 2020 r.,
  • przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A., na podstawie par. 3 ust. 1 i 2 oraz par.5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwały nr 500/2020 z dnia 10 lipca 2020 r.,

wprowadzających do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 23.572 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt dwie) obligacje na okaziciela serii B spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. o łącznej wartości nominalnej 23.572.000 zł (dwadzieścia trzy miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc złotych) każda.

Uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Krzysztof Lewandowski 2020-07-10