Raport bieżący nr 30/2020
Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela serii B – uchwała Zarządu GPW i uchwała Zarządu Bondspot