Renata Sawicz - Patora

Prezes Zarządu


Renata Sawicz-Patora jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (kierunek Prawo). Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Kadrami w Nowoczesnej Firmie oraz na kierunku Rachunkowość i Finanse. Posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W zakresie przebiegu pracy zawodowej – Pani Renata Sawicz-Patora pozostaje związana z GK EuCO od 2009 r. Zajmowała stanowisko Dyrektora ds. Rozwoju Zagranicznego i zarządzała Spółką na Węgrzech. Od 2017 r. do chwili obecnej zajmowała stanowisko Dyrektora Departamentu Obsługi Szkód. W maju bieżącego roku przejęła opiekę nad Siecią Sprzedaży w GK EuCO. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako główna księgowa i Dyrektor Handlowy w Spółce z kapitałem zagranicznym.

Agata Rosa - Kołodziej

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy


Od 2012 roku członek zarządu odpowiedzialny za finanse. W Grupie Kapitałowej EuCO od 2010 roku jako dyrektor finansowy. Posiada certyfikat księgowy nadany przez Ministra Finansów. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na kierunku rachunkowość i podatki oraz z zakresu międzynarodowych standardów rachunkowości, a także Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na kierunku rachunkowość i controlling. Jest słuchaczem studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (Accounting and Financial Management). Wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywała w w obszarze finansów i rachunkowości w Grupie Kapitałowej KGHM. Absolwentka The Polish Open University w Warszawie na kierunku zarządzanie biznesem.