ODSZKODOWANIA – KOSZTY LECZENIA

21/11/2015

Przy kosztach leczenia bardzo ważne jest to, że poszkodowany ma prawo zażądać ich pokrycia z góry

Wystarczy tylko, że poszkodowany uprawdopodobni wystąpienie kosztów poprzez przedłożenie rachunków czy zaświadczeń i może zwrócić się do sprawcy szkody, jego ubezpieczyciela, o wyłożenie potrzebnej kwoty z […]
21/11/2015

Zwrot kosztów leczenia może obejmować

Art. 444 §1 k.c. informuje poszkodowanego, że ma prawo żądać pokrycia kosztów leczenia. Mamy prawo do zwrotu poniesionych strat za następujące wydatki: koszty zakupu leków, koszty […]