Pomagamy poszkodowanym już od 16 lat!

Zawsze po Twojej stronie

Porady eksperta - ODSZKODOWANIA - KOSZTY LECZENIA

Przy kosztach leczenia bardzo ważne jest to, że poszkodowany ma prawo zażądać ich pokrycia z góry

Wystarczy tylko, że poszkodowany uprawdopodobni wystąpienie kosztów poprzez przedłożenie rachunków czy zaświadczeń i może zwrócić się do sprawcy szkody, jego ubezpieczyciela, o wyłożenie potrzebnej kwoty z góry….

Zwrot kosztów leczenia może obejmować

Art. 444 §1 k.c. informuje poszkodowanego, że ma prawo żądać pokrycia kosztów leczenia. Mamy prawo do zwrotu poniesionych strat za następujące wydatki:

  • koszty zakupu leków,
  • koszty związane z dodatkowym odżywianiem w okresie lec…