Pomagamy poszkodowanym już od 15 lat!

Zawsze po Twojej stronie

Raporty bieżące - rok 2018

Raport bieżący nr 10/2018
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 czerwca 2018 r.

Raport bieżący nr 9/2018
Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Raport bieżący nr 8/2018
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2018 r.

Raport bieżący nr 7/2018
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 czerwca 2018 roku.

 

Data sporządzenia 2018-05-16
Czytaj więcej