Raporty bieżące – rok 2018

14/06/2018

Raport bieżący nr 10/2018
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 czerwca 2018 r.

Data sporządzenia 2018-06-14 Godzina publikacji 15:20 Raport bieżący nr 10/2018 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. TREŚĆ RAPORTU Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (?Spółka”), na podstawie art. […]
14/06/2018

Raport bieżący nr 9/2018
Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Data sporządzenia 2018-06-14 Godzina publikacji 15:18 Raport bieżący nr 9/2018 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. TREŚĆ RAPORTU Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (dalej: ?Spółka?, ?Emitent?) informuje, […]
14/06/2018

Raport bieżący nr 8/2018
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2018 r.

Data sporządzenia 2018-06-14 Godzina publikacji 15:16 Raport bieżący nr 8/2018 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. TREŚĆ RAPORTU Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (?Spółka”), przekazuje w załączeniu […]
16/05/2018

Raport bieżący nr 7/2018
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 czerwca 2018 roku.

  Data sporządzenia 2018-05-16 Godzina publikacji 12:38 Raport bieżący nr 7/2018 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. TREŚĆ RAPORTU Zarząd spółki Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna na […]
11/05/2018

Raport bieżący nr 6/2018
Rekomendacja Zarządu co do przeznaczenia zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2017

  Data sporządzenia 2018-05-11 Godzina publikacji 19:21 Raport bieżący nr 6/2018 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. TREŚĆ RAPORTU Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (dalej: ?Emitent?, ?Spółka?) […]
26/04/2018

Raport bieżący nr 5/2018
Wybór Zarządu na nową kadencję

  Data sporządzenia 2018-04-26 Godzina publikacji 13:39 Raport bieżący nr 5/2018 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. TREŚĆ RAPORTU W dniu 26 kwietnia 2018 r. Rada Nadzorcza […]
26/04/2018

Raport bieżący nr 4/2018
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

  Data sporządzenia 2018-04-26 Godzina publikacji 12:44 Raport bieżący nr 4/2018 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. TREŚĆ RAPORTU Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (dalej: ?Emitent?, ?Spółka”, […]
26/04/2018

Raport bieżący nr 3/2018
Rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.

  Data sporządzenia 2018-04-26 Godzina publikacji 12:33 Raport bieżący nr 3/2018 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. TREŚĆ RAPORTU Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (dalej: ?Spółka?, ?Emitent?) […]
17/04/2018

Raport bieżący nr 2/2018
Powiadomienie o transakcji na obligacjach Spółki dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

  Data sporządzenia 2018-04-17 Godzina publikacji 16:15 Raport bieżący nr 2/2018 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. TREŚĆ RAPORTU Zarząd Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (dalej ?Spółka?) […]