Baza wiedzy

09/11/2020

Nowe zasady naliczania…

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam ultricies eu tortor nec finibus. Pellentesque vel volutpat tortor. Praesent in euismod lectus, ac tincidunt purus. Ut […]
25/02/2016

Szkody rzeczowe i majątkowe

W przypadku szkód majątkowych osoby poszkodowane skazane są często na wyliczenia i kosztorysy sporządzone przez pracowników towarzystw ubezpieczeń lub osoby działające na ich zlecenie. Chodzi tutaj […]
25/02/2016

Inne wypadki

Odszkodowania dla osób poszkodowanych w wyniku zaniedbań obowiązków przez osoby trzecie. Dotyczy zdarzeń takich jak: poślizgnięcia na oblodzonej nawierzchni, potknięcia na nierówności chodnika, wypadki na skutek […]
25/02/2016

Błędy medyczne

Odszkodowania dla osób poszkodowanych na skutek błędu w sztuce lekarskiej. Na błąd medyczny muszą składać się następujące elementy: postępowanie niezgodne z powszechnie uznanym stanem wiedzy medycznej, […]
25/02/2016

Wypadki za granicą

Odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach za granicą. Prowadzimy postępowania także bezpośrednio przeciwko zagranicznym towarzystwom ubezpieczeń. W większości Państw UE istnieje możliwość żądania zwrotu kosztów pełnomocnika […]
25/02/2016

Wypadki w gospodarstwach rolnych

Odszkodowania dla osób, które uległy w wypadkach w gospodarstwach rolnych. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym […]
25/02/2016

Wypadki przy pracy

Odszkodowania dla osób, które uległy wypadkom przy pracy Osobom poszkodowanym w wypadkach przy pracy przysługuje odszkodowanie z ZUS, a ponadto, jeśli wypadek nastąpił z winy pracodawcy, […]
25/02/2016

Wypadki komunikacyjne

Odszkodowania dla poszkodowanych pasażerów i kierowców wypadków komunikacyjnych Jeżeli poszkodowanym jest pieszy, rowerzysta, motocyklista, kierowca, pasażer pojazdu poszkodowanego i sprawcy, o ile nie ponosi on wyłącznej […]
25/11/2015

Jak wysokiej kwoty z odszkodowania mogę się spodziewać?

Wysokość kwoty odszkodowania jest ściśle uzależniona od trwałych następstw wypadku. Stopień uszczerbku na zdrowiu, wyrażany procentowo, to podstawowy, aczkolwiek nie jedyny czynnik, który brany jest pod […]
21/11/2015

Wyłączenia

W zakres ochronny objętym AC nie wchodzą szkody: spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez właściciela pojazdu lub osobę, z którą pozostaje on we wspólnym gospodarstwie […]
21/11/2015

Podstawowe roszczenia

odszkodowanie, koszty holowania, koszty parkowania, koszty najmu pojazdu, koszt sporządzenia opinii niezależnego rzeczoznawcy.
21/11/2015

Pamiętaj!

To Twoje pieniądze i Ty musisz zrobić wszystko, aby dostarczyć wymagane dokumenty. Pracownik zakładu ubezpieczeń nie będzie Cię w nieskończoność prosił o udokumentowanie wartości szkody. Zadbaj […]