Błąd medyczny

Błąd medyczny i błąd lekarski to pojęcia, pomiędzy którymi nie należy stawiać znaku równości, ponieważ odnoszą się do innych sprawców. Za błąd medyczny odpowiada każdy pracownik służby zdrowia (np. pielęgniarka, ratownik medyczny), a błąd lekarski jest spowodowany nieprawidłowym działaniem lekarza (np. błędnie postawiona diagnoza). Do obu typów zaniedbań dochodzi w placówkach medycznych – przychodniach, szpitalach, ośrodkach zdrowia i innych. 

Poszkodowany, który udowodni winę pracowników personelu medycznego i wykaże, że wskutek ich działań doznał szkody (np. pogorszyło się jego zdrowie), może uzyskać świadczenie rekompensujące poniesioną krzywdę. Mimo że czas przewidziany na zgłoszenie zdarzenia to 3 lata, nierzadko okres egzekwowania roszczenia od ubezpieczyciela może być wydłużony. 


Być może Należy Ci się odszkodowanie, wynikające z błędu medycznego?
Wypełnij formularz i sprawdź jak możemy CI pomóc:


    Umów się na bezpłatną konsultację    [submission_id_hidden submission_id-92 class:chce-pomoc]

    Wyrażam także zgodę na kontakt marketingowy ze strony Anos sp. z o.o. w tematyce odszkodowań, ubezpieczeń i usług finansowych.


    Dane administratora danych i polityka prywatności