Raport bieżący nr 34/2020
Uchwały podjęte Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 sierpnia 2020 r.