Pomagamy poszkodowanym już od 16 lat!

Zawsze po Twojej stronie

Porady eksperta - ODSZKODOWANIA - RENTA

W przypadku śmierci poszkodowanego istnieje możliwość przyznania renty alimentacyjnej

Renta ta płatna jest w następstwie śmierci bezpośrednio poszkodowanego. W momencie śmierci poszkodowanego o tego typu rentę mogą zwrócić sie do ubezpieczyciela sprawcy osoby, którym zmarły dostarczał środków do życia. Należą do nich przede wszystkim …

Czym jest kapitalizacja renty?

Jednorazowe odszkodowanie – kapitalizacja renty art. 447 k.c.
Poszkodowany ma prawo zażądać od sądu przyznania mu zamiast renty jednorazowego odszkodowania. Jest ono najczęściej stosowane w przypadku, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a jednorazow…

Następstwa wypadku będące podstawą renty powinny mieć charakter trwały

W orzecznictwie podkreśla się, iż uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia powinny mieć charakter trwały – dopiero wówczas powstanie prawo do renty. Renta może być ograniczona czasowo, jeżeli można ustalić w miarę dokładnie kiedy ustaną podstawy jej pr…

Renta z tytułu zwiększonych potrzeb

Przysługuje Poszkodowanemu w razie zwiększenia się jego potrzeb.
Po wypadku zwiększają się potrzeby, najczęściej są one związane z opieką nad poszkodowanym czy wydatkami na leczenie. Do pokrycia wszelkich tego typu kosztów jest zobowiązany spraw…