ODSZKODOWANIA – RENTA

21/11/2015

W przypadku śmierci poszkodowanego istnieje możliwość przyznania renty alimentacyjnej

Renta ta płatna jest w następstwie śmierci bezpośrednio poszkodowanego. W momencie śmierci poszkodowanego o tego typu rentę mogą zwrócić sie do ubezpieczyciela sprawcy osoby, którym zmarły dostarczał […]
21/11/2015

Czym jest kapitalizacja renty?

Jednorazowe odszkodowanie – kapitalizacja renty art. 447 k.c. Poszkodowany ma prawo zażądać od sądu przyznania mu zamiast renty jednorazowego odszkodowania. Jest ono najczęściej stosowane w przypadku, […]
21/11/2015

Następstwa wypadku będące podstawą renty powinny mieć charakter trwały

W orzecznictwie podkreśla się, iż uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia powinny mieć charakter trwały – dopiero wówczas powstanie prawo do renty. Renta może być ograniczona czasowo, […]
21/11/2015

Renta z tytułu zwiększonych potrzeb

Przysługuje Poszkodowanemu w razie zwiększenia się jego potrzeb.Po wypadku zwiększają się potrzeby, najczęściej są one związane z opieką nad poszkodowanym czy wydatkami na leczenie. Do pokrycia […]
21/11/2015

Renta z tytułu zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość

Przysługuje Poszkodowanemu w wypadku zmniejszenia się jego widoków powodzenia na przyszłość.
21/11/2015

Renta z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy zarobkowej

Przysługuje Poszkodowanemu w razie całkowitej lub częściowej utraty przez niego zdolności do pracy zarobkowej. Aby roszczenie o rentę było zasadne, muszą zostać spełnione dwie przesłanki. Po […]