Pomagamy poszkodowanym już od 15 lat!

Zawsze po Twojej stronie

Raporty bieżące - rok 2015

Raport bieżący nr 28/2015
Zawarcie znaczącej umowy

RAPORT BIEŻĄCY NR 28/2015

Raport bieżący nr 27/2015
Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej dotyczące transakcji na akcjach

RAPORT BIEŻĄCY NR 27/2015

Raport bieżący nr 26/2015
Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY NR 26/2015

Raport bieżący nr 25/2015
Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY NR 25/2015