Raporty bieżące – rok 2014

31/12/2014

Raport bieżący nr 27/2014
Nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną

RAPORT BIEŻĄCY NR 27/2014 Data sporządzenia 2014-12-31 Raport bieżący nr 27/2014 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.   Temat: Nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną TREŚĆ […]
24/12/2014

Raport bieżący nr 26/2014
Umowa potrącenia zawarta pomiędzy spółką zależną Emitenta i EuCo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

RAPORT BIEŻĄCY NR 26/2014 Data sporządzenia 2014-12-24 Raport bieżący nr 26/2014 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.   Temat: Umowa potrącenia zawarta pomiędzy spółką zależną Emitenta i EuCo […]
22/12/2014

Raport bieżący nr 25/2014
Znaczne pakiety akcji ? zmiana stanu posiadania

RAPORT BIEŻĄCY NR 25/2014 Data sporządzenia 2014-12-22 Raport bieżący nr 25/2014 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.   Temat: Znaczne pakiety akcji ? zmiana stanu posiadania TREŚĆ RAPORTU […]
28/11/2014

Raport bieżący nr 24/2014
Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze uchwały o dokooptowaniu.

RAPORT BIEŻĄCY NR 24/2014 Data sporządzenia 2014-11-28 Raport bieżący nr 24/2014 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. Temat: Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze uchwały o dokooptowaniu. TREŚĆ […]
27/11/2014

Raport bieżący nr 23/2014
Podpisanie listu intencyjnego ? ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.

RAPORT BIEŻĄCY NR 23/2014 Data sporządzenia 2014-11-27 Raport bieżący nr 23/2014 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.   Temat: Podpisanie listu intencyjnego ? ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. TREŚĆ […]
26/11/2014

Raport bieżący nr 22/2014
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

RAPORT BIEŻĄCY NR 22/2014 Data sporządzenia 2014-11-26 Raport bieżący nr 22/2014 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.     Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej TREŚĆ RAPORTU Podstawa prawna […]
27/08/2014

Raport bieżący nr 21/2014
Zbycie aktywów o znacznej wartości (zbycie akcji spółki zależnej)

RAPORT BIEŻĄCY NR 21/2014 Data sporządzenia 2014-08-27 Raport bieżący nr 21/2014 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.     Temat: Zbycie aktywów o znacznej wartości (zbycie akcji spółki […]
10/07/2014

Raport bieżący nr 20/2014
Zawarcie umowy o współpracy w zakresie utworzenia i administrowania funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych

RAPORT BIEŻĄCY NR 20/2014 Data sporządzenia 2014-07-10 Raport bieżący nr 20/2014 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.     Temat: Zawarcie umowy o współpracy w zakresie utworzenia i […]
25/06/2014

Raport bieżący nr 19/2014
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2014 r.

RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2014 Data sporządzenia 2014-06-25 Raport bieżący nr 19/2014 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.     Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym […]