STANOWISKO/FUNKCJA

NAZWISKO

KONTAKT

     
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran j.zendran@euco.pl
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy, Agata Rosa – Kołodziej a.rosa@euco.pl
Dyrektor Ekonomiczny Marta Niemiec m.niemiec@euco.pl
Kierownik Działu Finansowego Anna Decowska a.decowska@euco.pl
Główna Księgowa Aneta Fiodorek a.fiodorek@euco.pl
Dyrektor Departamentu Obsługi Szkód Renata
Sawicz-Patora
r.sawiczpatora@euco.pl
Wicedyrektor
Departamentu Obsługi Szkód
Małgorzata Jurczyk m.jurczyk@euco.pl
Kierownik Referatu Szkód Indywidualnych
w Departamencie Obsługi Szkód
Piotr Kaczor p.kaczor@euco.pl
Kierownik Działu Kompletowania Dokumentacji
w Departamencie Obsługi Szkód
Anna Zalewska a.zalewska@euco.pl
Kierownik Centrum Dochodzenia Roszczeń Sp. z o.o. Elżbieta Nowak e.nowak@euco.pl
Dyrektor Departamentu Sprzedaży Ryszard Drążek r.drazek@euco.pl
Dyrektor ds. Rozwoju Osobistego Alicja Buza-Borkowska a.buza@euco.pl
Kierownik Działu Wspierania Sieci Mirosława Załęcka m.zalecka@euco.pl   
Zastępca Kierownika Działu Wspierania Sieci Bożena Zakrzewska b.zakrzewska@euco.pl
Specjalista ds. Wspierania Sieci Karolina Rogińska k.roginska@euco.pl
Specjalista ds. Wspierania Sieci Wioleta Siarnacka w.siarnacka@euco.pl
Dyrektor Ds. Administracyjnych Agnieszka Papaj a.papaj@euco.pl
Kierownik Departamentu Administracji Aurelia Boberek a.boberek@euco.pl
Kierownik Departamentu Administracji Elżbieta Matusiewicz e.matusiewicz@euco.pl
Dyrektor Departamentu Technologii Informatycznych Krzysztof Kobiak k.kobiak@euco.pl
Wicedyrektor Departamentu Technologii Informatycznych Mariusz Czarnota m.czarnota@euco.pl
Kierownik ds. programistycznych Dariusz Pasek d.pasek@euco.pl
Dyrektor
Kancelarii Radców Prawnych EuCO
Joanna Smereczańska-Smulczyk j.smereczanska@euco.pl
Kierownik Referatu Sądowego Elżbieta Kasprzycka e.kasprzycka@euco.pl
Dyrektor Kancelarii  Martyna Gregorkiewicz m.gregorkiewicz@euco.pl
Rzecznik Prasowy

Katarzyna Łastowiecka

Marek Sokół

k.lastowiecka@kancelariapr.pl

m.sokol@kancelariapr.pl

rzecznik@euco.pl