STANOWISKO/FUNKCJA

NAZWISKO

KONTAKT

     
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy, Agata Rosa – Kołodziej a.rosa@euco.pl
Dyrektor Ekonomiczny Marta Niemiec m.niemiec@euco.pl
Główna Księgowa Aneta Fiodorek a.fiodorek@euco.pl
Dyrektor Departamentu Obsługi Szkód Renata
Sawicz-Patora
r.sawiczpatora@euco.pl
Wicedyrektor
Departamentu Obsługi Szkód
Małgorzata Jurczyk m.jurczyk@euco.pl
Dyrektor Ds. Administracyjnych Agnieszka Papaj a.papaj@euco.pl
Kierownik Departamentu Administracji Aurelia Boberek a.boberek@euco.pl
Kierownik Departamentu Administracji Elżbieta Matusiewicz e.matusiewicz@euco.pl
Dyrektor Departamentu Technologii Informatycznych Krzysztof Kobiak k.kobiak@euco.pl
Wicedyrektor Departamentu Technologii Informatycznych Mariusz Czarnota m.czarnota@euco.pl
Kierownik ds. programistycznych Dariusz Pasek d.pasek@euco.pl
Dyrektor
Kancelarii Radców Prawnych EuCO
Joanna Smereczańska-Smulczyk j.smereczanska@euco.pl
Dyrektor Kancelarii  Martyna Gregorkiewicz m.gregorkiewicz@euco.pl
Rzecznik Prasowy

Katarzyna Łastowiecka

Marek Sokół

k.lastowiecka@kancelariapr.pl

m.sokol@kancelariapr.pl

rzecznik@euco.pl