Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCO)

Jesteśmy liderem rynku odszkodowań w Europie Środkowo-Wschodniej. Wspiera osoby poszkodowane w wypadkach oraz ich bliskich w uzyskaniu należnych świadczeń od Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Grupa Kapitałowa EuCO działa na terenie Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii. Od momentu powstania w 2004 roku, EuCO pomogło 350 tysiącom osób i uzyskało dla nich ponad 3 mld złotych odszkodowań. Spółka współpracuje z ponad 40 tysiącami agentów na terenie całego kraju oraz zatrudnia 200 pracowników w centrali w Legnicy. Od 2010 roku EuCO jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

EuCO jest członkiem Business Center Club, Executive Club, Polskiej Rady Biznesu oraz Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Jest także laureatem licznych nagród, m.in. Ambasadora Polskiej Gospodarki, Diamentów Forbesa, Gazel Biznesu, Gepardów Biznesu, Firmy Fair Play, Solidnej Firmy, Firmy Równych Szans, Filantropa, Efektywnej Firmy, Lidera Rynku, Dolnośląskich Gryfów. EuCO zostało także trzykrotnie nagrodzone Medalem Europejskim przyznanym przez Business Center Club.

Misja firmy

Oferować najwyższą jakość usług, kierując się wyłącznym dobrem Klienta.
Naszą misją jest niesienie pomocy prawnej i finansowej osobom, które ucierpiały w wyniku wypadków.
Misję tę realizujemy poprzez uzyskiwanie jak największych odszkodowań i zadośćuczynień od firm ubezpieczeniowych w kraju i zagranicą.

EuCO silnym partnerem dla Towarzystw Ubezpieczeniowych

EuCO prowadzi w imieniu poszkodowanych w wypadkach oraz ich bliskich negocjacje z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi w celu wypłaty odszkodowań lub innych świadczeń na drodze przedsądowej. EuCO dochodzi wszystkich roszczeń, pozostających w związku ze zdarzeniem, czyli oprócz odszkodowania z tytułu utraty zdrowia, zadośćuczynienia i odszkodowania za śmierć najbliższych, także roszczenia z tytułu utraconego dochodu, zwrotu kosztów leczenia, dojazdów, prywatnego leczenia, zakupu środków opatrunkowych, roszczenia rentowe oraz zwrot kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu, wynajmu samochodu zastępczego, holowania i rekompensaty utraty wartości handlowej pojazdu powypadkowego.

Dzięki działaniom EuCO wysokość wypłaconego odszkodowania może wzrosnąć nawet o kilkaset procent w stosunku do pierwotnej propozycji składanej przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe.

Własna Kancelaria Radców Prawnych

EuCO jest jedną z nielicznych firm odszkodowawczych w Polsce, która posiada własną kancelarię prawną. Kancelaria Radców Prawnych EuCO uzupełnia ofertę EuCO i reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych. Dzięki Kancelarii poszkodowani mają szansę na uzyskanie wyższych kwot odszkodowań i dodatkowych świadczeń, jeżeli na drodze przedsądowej ich wysokość nie była satysfakcjonująca. W roku 2015 w sprawach prowadzonych przez Kancelarię EuCO odbyło się ponad 13,7 tysięcy rozpraw w sądach na terenie całej Polski. W rekordowym miesiącu odbyło się ich prawie 1,4 tysiąca. EuCO współpracuje z ponad 40 kancelariami prawnymi oraz 1,5 tysiącem prawników. Kancelaria Radców Prawnych EuCO jest pionierem nowych rozwiązań prawnych – to właśnie na kanwie sprawy prowadzonej przez Kancelarię Radów Prawnych EuCO Sąd Najwyższy podjął uchwałę i wskazał, że najbliższemu członkowi rodziny poszkodowanego, który zmarł w wyniku wypadku, przysługuje zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, gdy do zdarzenia doszło przed 3 sierpnia 2008 roku, co otworzyło tysiącom osób drogę do uzyskania należnych świadczeń.

www.kancelaria.euco.pl

Lider rynku odszkodowań w Europie Środkowo-Wschodniej

EuCO prowadzi aktywną politykę ekspansji zagranicznej – stworzyło unikalny model działania (sprzedaż wysokiej jakości usług za pośrednictwem wyspecjalizowanej sieci agentów), który z powodzeniem wprowadza na nowych rynkach. Od 2008 roku EuCO jest obecne na rynku czeskim (Evropské Centrum Odškodného s.r.o) i już osiągnęło pozycję lidera. W 2010 roku została powołana do życia spółka węgierska – Európai Kártalanítási Központ KFT, od 2011 Grupa jest obecna na Słowacji (Evrópske Centrum Odškodného spol. s.r.o.) a od 2012 roku w Rumunii (Central European de Despagubiri S.R.L.) W tych krajach to właśnie EuCO wyznacza kierunki rozwoju całej branży odszkodowawczej. Grupa posiada wysokie kompetencje w budowie struktur za granicą od podstaw. Zarząd planuje rozpoczęcie działalności na kolejnych rynkach. Dowodem uznania międzynarodowej działalności EuCO jest tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki przyznany w 2015 roku przez Business Center Club.

EuCO kreatorem branży odszkodowawczej

Od 18 lat EuCO wskazuje społeczeństwu, że każdy ma pełne prawo do walki o należne mu odszkodowania. Zwraca uwagę, że wszyscy poszkodowani w wypadkach oraz ich bliscy mogą liczyć na wsparcie silnej organizacji, która będzie bronić ich interesów – organizacji, która jest skutecznym i równym partnerem dla Towarzystw Ubezpieczeniowych.

EuCO wprowadza unikalne rozwiązania, które uplasowały firmę na pozycji lidera w regionie ? zbudowało największą w Europie Środkowo-Wschodniej sieć sprzedaży agencyjnej, jako pierwsze w branży zdecydowało, że będzie reprezentować klientów przed sądami, kreuje nowe usługi ? likwidację szkód rzeczowych, zadośćuczynienia, pozwy zbiorowe.

Działania EuCO zmieniają rynek ubezpieczeń w Polsce, a nawet prawo i jego wykładnię oraz orzecznictwo sądowe, dzięki czemu w Polsce wzrasta średnia kwota wypłacanych odszkodowań. W 2015 roku polska edycja prestiżowego magazynu Bloomberg Businessweek przyznała Krzysztofowi Lewandowskiemu, Prezesowi Zarządu EuCO, tytuł Najlepszego Menedżera za stworzenie od podstaw nowej branży na polskim rynku.

Nowatorskie rozwiązania dla klientów:

EuCO dba o wygodę i bezpieczeństwo klientów. Jako pierwsza firma odszkodowawcza w Polsce oferuje samochody zastępcze na czas naprawy uszkodzonego w wypadku pojazdu. EuCOVIPCAR dysponuje flotą ponad 200 aut i stale ją powiększa. Klienci mogą liczyć na szybką i bezpłatną pomoc w całej Polsce. Dzięki specjalnej aplikacji mobilnej EuCOVIPCAR lub kontaktowi za pomocą SMS, już w ciągu kilku godzin otrzymują oni auto zastępcze tej samej klasy, niezależnie od tego czy na co dzień jeżdżą autem klasy A, B, C, D, czy samochodem klasy premium. Flota EuCOVIPCAR wkrótce wzbogaci się również o samochody typu SUV i VAN, a także auta specjalistyczne, np. busy osobowe, dostawcze, a nawet lawety.

W EuCO poszkodowani w wypadkach mają możliwość bardzo szybkiego uzyskania środków finansowych, niezbędnych do leczenia i rehabilitacji. Pomoc finansowa nadejdzie na długo przed wypłatą odszkodowania przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, na którą w polskich realiach można czekać nawet kilkanaście miesięcy. Tak długa zwłoka w rehabilitacji i leczeniu może być poważną przeszkodą w powrocie do zdrowia. Czas gra tu kluczową rolę, dlatego, gdy sprawa o odszkodowanie zgłoszona jest do Towarzystwa Ubezpieczeniowego lub wysłany jest pozew do sądu, wystarczy podpisać umowę z EuCO Finanse i tego samego dnia na konto poszkodowanego zostają przelane środki potrzebne na leczenie i rehabilitację.

EuCO dla społeczeństwa

EuCO przywiązuje dużą wagę do społecznej odpowiedzialności biznesu. W kwietniu 2008 roku została powołana Fundacja EuCO Dzieciom. W ramach działalności charytatywnej EuCO wspiera instytucje zdrowia publicznego poprzez zakup sprzętu medycznego, podejmuje działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz organizacji niosących pomoc innym. Jest jednym z największych darczyńców Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, za co spółka została uhonorowana przez Jurka Owsiaka Medalem 15-lecia WOŚP. EuCO wspiera również Olimpiady Specjalne Polska. Spółka była głównym sponsorem reprezentacji Polski na Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych Los Angeles 2015 oraz sponsorem IX Ogólnopolskich Igrzysk Zimowych Olimpiad Specjalnych Zakopane/Białystok 2016.

EuCO wspiera także domy dziecka i inne organizacje pożytku publicznego z Legnicy i okolic. Beneficjentami EuCO są, między innymi: Uczniowski Klub Sportowy UKS 9, Dom Małego Dziecka w Jaworze?, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Legnicy, Dom Dziecka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety, Fundacja ?PASJE?, Fundacja ?Iskierka?, Stowarzyszenie ?Uśmiech Dziecka?, Fundacja Dzieciom ?Zdążyć z Pomocą?, Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób z Upośledzeniem Intelektualnym ?Jutrzenka?, Stowarzyszenie ?Złota Cooltura?, Legnicki Klub Oyama Karate