ISTOTNE TRANSAKCJE

na podst. Art. 90i Ustawy o ofercie (Dz.U.2019.0.623)