Pomagamy poszkodowanym już od 15 lat!

Zawsze po Twojej stronie

Porady eksperta - LIKWIDACJA SZKODY Z OC

Terminy wypłat odszkodowań

Zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni, począwszy od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie przez poszkodowanego lub uprawnionego. Czasem termin może być przedłużony o kolejne 14 dni, jeśli w ciągu 30 dni zakład ubez…

Jeżeli wystąpi szkoda należy bezzwłocznie zawiadomić Policję - w przypadku

Jeżeli wystąpi szkoda należy bezzwłocznie zawiadomić Policję – w przypadku:

  • kradzieży pojazdu lub jakiejkolwiek jego części,
  • poważnej szkody w pojeździe,
  • wypadku z ofiarami w ludziach,
  • kradzieży dowodu rej…

Przypadki, kiedy ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody

Przypadki, kiedy ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody ustalają stosowne przepisy ogólnych warunków ubezpieczenia OC. W aktualnie obowiązującej regulacji ustawodawca w art. 38.1. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwar…

OC Kierowców

Jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu za szkody wyrządzone ruchem tego pojazdu. Ubezpieczeniem tym objęci są wszyscy, którzy posiadają pojazd mechaniczny, czyli samochód osobowy, ciężarowy, motorower, ciągnik rolniczy lu…