Raporty bieżące – rok 2024

23/04/2024

Raport bieżący nr 9/2024 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
22/03/2024

Raport bieżący nr 8/2024 Stwierdzenie przyjęcia uchwały przez wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy, w przedmiocie zawarcia układu

. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
08/03/2024

Raport bieżący nr 7/2024 Złożenie przez Zarządcę w Sądzie Restrukturyzacyjnym sprawozdania z głosowania nad układem

. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
29/01/2024

Raport bieżący nr 6/2024 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
27/01/2024

Raport bieżący nr 5/2024 Zmiana terminu na oddanie głosowania nad układem

Głosowanie nad układem z pominięciem zgromadzenia wierzycieli
16/01/2024

Raport bieżący nr 4/2024 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 stycznia 2024 r.

Głosowanie nad układem z pominięciem zgromadzenia wierzycieli
16/01/2024

Raport bieżący nr 3/2024 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 stycznia 2024 r.

Głosowanie nad układem z pominięciem zgromadzenia wierzycieli
15/01/2024

Raport bieżący nr 2/2024 Aktualizacja raportu dot. umowy z Animatorem Emitenta

Głosowanie nad układem z pominięciem zgromadzenia wierzycieli
04/01/2024

Raport bieżący nr 1/2024 Wypowiedzenie umowy przez Animatora Emitenta

Głosowanie nad układem z pominięciem zgromadzenia wierzycieli