k.kobiak

22/03/2024

Raport bieżący nr 8/2024 Stwierdzenie przyjęcia uchwały przez wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy, w przedmiocie zawarcia układu

. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
29/01/2024

Raport bieżący nr 6/2024 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
15/11/2023

Raport bieżący nr 18/2023 Głosowanie nad układem z pominięciem zgromadzenia wierzycieli

Głosowanie nad układem z pominięciem zgromadzenia wierzycieli
15/03/2023

Sąd zatwierdził plan restrukturyzacji

Sąd w Legnicy zatwierdził złożony przez Europejskie Centrum Odszkodowań plan restrukturyzacji. To bardzo dobra wiadomość tak dla spółki, jak wszystkich jej klientów i wierzycieli. Dokument przygotowany […]
07/03/2023

Raport bieżący nr 8/2023
Zatwierdzenie planu restrukturyzacyjnego

02/03/2023

Historia Pani Beaty – odszkodowanie po śmierci męża

Historia Pani Beaty – śmierć męża Strata najbliższej osoby sprawia, że stajemy się bezsilni, osamotnieni. W stresie, żałobie działamy pod wpływem impulsu, czasem godząc się rzeczy, […]
01/03/2023

Raport bieżący nr 6/2023
Złożenie wniosków o upadłość spółek powiązanych

24/02/2023

wystarczy chwila nieuwagi by doszło do wypadku

Historia Pani Marii Wystarczy chwila nieuwagi, przedmiot leżący na jezdni lub podmuch wiatru, by doszło do wypadku. Proces powrotu do normalnego funkcjonowania, jeśli to w ogóle […]
28/11/2022

Raport bieżący nr 44/2022
Stwierdzenie przez Santander Bank Polska S.A. nieskuteczności wypowiedzenia umowy o multilinię nr K00101/13