Historia Pani Beaty – odszkodowanie po śmierci męża