Paweł Filipiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ur. 2 lipca 1966 r.

Adres miejsca pracy: Kancelaria Radców Prawnych Pentagram s.c., ul. Chojnowska, 59-220 Legnica.

Wykształcenie: ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1994 roku uzyskał uprawnienia radcy prawnego, wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Wałbrzychu.

Przebieg kariery zawodowej Pawła Filipiaka:

Od września 1994 r prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia pomocy prawnej w formie Kancelarii Radców Prawnych Pentagram s.c. z siedzibą w Legnicy, która specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców.

1991 – 1993
Prokuratura Rejonowa w Legnicy.

Paweł Filipiak pełni następujące funkcje w organach spółek kapitałowych:

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Przedsiębiorstwo Robót Górniczo-Montażowych Polkowice Sp. z o.o.,
członek Rady Nadzorczej Hawe SA
Oprócz wyżej wymienionych Paweł Filipiak nie pełni i nie pełnił w ciągu ostatnich 5 lat funkcji w organach spółek osobowych i kapitałowych.

Paweł Filipiak nie jest i nie był w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem (rozumianym również jako akcjonariusz) spółek osobowych i kapitałowych, z zastrzeżeniem funkcji wspólnika w Kancelarii Radców Prawnych Pentagram s.c. z siedzibą w Legnicy.

Według złożonego oświadczenia Paweł Filipiak:

prowadzi inną działalność wykonywaną poza Europejskim Centrum Odszkodowań SA, która nie jest działalnością konkurencyjną wobec Europejskiego Centrum Odszkodowań SA

Pan Paweł Filipiak nie spełnia kryterium niezależności od Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką.

 

Maciej Skomorowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Ur. 1 lutego 1969 r.

Pan Maciej Skomorowski posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w branżach: maklerskiej, doradztwa biznesowego, funduszy kapitałowych oraz w branży odszkodowawczej.
W tym jako manager projektów, współzałożyciel Europejskiego Centrum Odszkodowań i Prezes Zarządu Spółek Zagranicznych.

Kompetencje organizacyjne, analityczne oraz wiedza i szerokie spektrum praktyki zawodowej z pewnością wzmocnią kompetencje Rady Nadzorczej EUCO S.A.

Pan Maciej Skomorowski nie spełnia kryterium niezależności od Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką.

 

Krzysztof Lewandowski – członek Rady Nadzorczej

Twórca Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A., największej firmy odszkodowawczej w Europie Środkowo – Wschodniej.

Od 2004 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Dokonał ekspansji Grupy Kapitałowej EuCO w Czechach, Słowacji, na Węgrzech i w Rumunii.

W 2006 roku rozszerzył działalność Grupy o Kancelarię Radców Prawnych EuCO, która reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych.

W 2010 roku z sukcesem wprowadził EuCO S.A. na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wcześniej doświadczenie biznesowe zdobywał zarządzając m.in. spółką transportu drzewnego i siecią sklepów odzieżowych.

W latach 1995-1997 pracował w Zakładach Mechanicznych Legmet – KGHM Polska Miedź S.A. Jest absolwentem The Polish Open University w Warszawie na kierunku zarządzanie biznesem.

Krzysztof Lewandowski nie spełnia kryterium niezależności od Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką.

 

Anna Łysyganicz – członek Rady Nadzorczej

Od 2009 pracuje w Gates Polska na stanowisku Starszy Analityk Finansowy/Analityk Kosztów. Pełni również funkcję Audytora wewnętrznego SOX na obszar europejski. Doświadczenie zawodowe zdobywała w obszarze finanse, rachunkowość i zarządzanie. W latach 2007-2008 była Kontrolerem Biznesu/Kierownikiem Projektów IT w Fabryce Grzejników Brugman. W latach 2002-2007 pracowała na stanowisku Kontroler Finansowy/Kontroler Zarządzania w Faurecji Legnica. W latach 1995-2002 pracowała w Zakładach Mechanicznych Legmet-KGHM Polska Miedź S.A. na stanowisku Pełnomocnik ds. Finansowych/Główny Specjalista ds. Kontrolingu Produktowego/Specjalista ds.Ekonomiczno-Finansowych. W latach 1994/1995 była Specjalistą ds. Sprzedaży w Zakładach Skórzanych Eljot. W latach 1993-1994 pracowała w Urzędzie Pracy jako Lider Klubu Pracy.

Pani Anna Łysyganicz ukończyła studia na kierunku zarządzanie biznesem w Wyższej Szkole Zarządzania The Polish Open University w Warszawie, oddział Thames Valley University w Londynie. Uzyskała tytuł BBA i MBA. Jest także absolwentką studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, na kierunku Accounting and Financial Management.

Pani Anna Łysyganicz brała udział w licznych kursach i szkoleniach z zakresu controllingu, finansów, księgowości i zarządzania.

Pani Anna Łysyganicz spełnia kryterium niezależności od Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką.

 

Anna Frankiewicz – członek Rady Nadzorczej

Od 2010 pracuje na stanowisku Dyrektora działu maszyn i części w spółce Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o. 19 letnie doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na stanowiskach kierowniczych w międzynarodowych i polskich firmach produkcyjnych oraz handlowych. Posiada praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania sprzedażą i produkcją, a także w zakresie finansów. W swojej karierze zawodowej pracowała w latach 2002-2005 i 2006-2010 jako kierownik działu logistyki i zakupów w spółce Patelec Elpena Sp. z o.o. w Legnicy, a także 2 lata na stanowisku zastępcy kierownika działu logistyki w Fabryce Osi Napędowych S.A. w Radomsku. W latach 1998-2002 pełniła stanowisko PR Manager w Meritum Agencja Reklamowa & PR we Wrocławiu.

Pani Anna Frankiewicz ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim, na kierunku historia. Jest także absolwentką kilku kierunków studiów podyplomowych na kierunkach marketingu, zarządzania, zarządzania działem sprzedaży, produkcją i usługami. Posiada również dyplom MBA Wydziału Informatyki i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej.

Pani Anna Frankiewicz spełnia kryterium niezależności od Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką.

 

Agnieszka Papaj – członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach w zakresie Rachunkowość i Zarządzanie Finansami.
W 2002 ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie w oświacie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy, a w 2010 studia podyplomowe w zakresie Psychologia biznesu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.

W latach 2000 do 2007 życie zawodowe związała z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Legnicy.

Od 2007 roku związana z GK Europejskiego Centrum Odszkodowań na stanowisku Dyrektora ds. Administracyjnych.

Pani Agnieszka Papaj nie spełnia kryterium niezależności od Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką.