Działalność społeczna europejskiego centrum odszkodowań

EuCO przywiązuje dużą wagę do pomocy potrzebującym. Od kwietnia 2008 roku Fundacja „EuCO DZIECIOM” działa na terenie całego kraju i należy do najaktywniejszych polskich organizacji charytatywnych.

Zgodnie z Ustawą o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie, status nadany fundacji „EuCO DZIECIOM” pozwoli tym, którzy chcą pomóc dzieciom, ofiarom wypadków, przekazać na rzecz Fundacji 1% swojego podatku. Fundacja znalazła się na elitarnej liście Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wśród innych organizacji, pomagających osobom w trudnej sytuacji życiowej, działających na rzecz ochrony zdrowia i życia, niosących pomoc niepełnosprawnym. Fundacja wspiera m.in. Dom Małych Dzieci w Jaworze, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Legnicy, finansuje naukę języka angielskiego dla wychowanków Domu Dziecka i wycieczki dla wychowanków Zespołu Placówek Specjalnych.

Fundacja zajmuje się również indywidualną pomocą dla dzieci chorych.
Więcej Informacji na stronie: www.fundacja.euco.pl

EuCO wspiera domy dziecka i inne organizacje pożytku publicznego. Naszymi beneficjentami są między innymi:

 • Dom Małego Dziecka w Jaworze,
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Legnicy,
 • Dom Dziecka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety,
 • Fundacje „PASJE”, „Iskierka”,
 • Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka”,
 • Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”,
 • Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób z Upośledzeniem Intelektualnym JUTRZENKA.

 

W 2015 roku rozszerzyliśmy naszą działalność charytatywną o wsparcie Olimpiad Specjalnych Polska, głównie finansując wyjazd polskich zawodników na Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych 2015 w Los Angeles. Za wsparcie otrzymaliśmy Nagrodę Olimpiad Specjalnych, największej na świecie organizacji sportowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. W tym roku kontynuujemy współpracę z tymi wspaniałymi sportowcami.

W czerwcu 2016 roku, Krzysztof Lewandowski, Prezes Zarządu Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO), został wybrany na członka Komitetu Krajowego Olimpiad Specjalnych Polska.

so_narodowe_1

 

Od wielu lat EuCO jest też jednym z najbardziej hojnych darczyńców WOŚP, biorąc udział w ogólnopolskich licytacjach złotych serduszek i kart.

Jak dotąd EuCO wylicytowało:

 • Złotą Kartę TP z numerem 1 za 55 tys. zł, 2008 rok,
 • Złotą Kartę z numerem 1 za 60 tys. zł, 2009 rok,
 • Złotą Kartę z numerem 2 za ponad 220 tys. zł, 2010 rok,
 • Złote Serduszko z numerem 6 za blisko 42 tys. zł, 2010 rok,
 • Złotą Kartę z numerem 1 za 200 tys. zł, 2011 rok,
 • Złote Serduszko z numerem 1 za 150 tys. zł, 2013 rok,
 • Złotą Kartę z numerem 1 45 tys. zł, 2013 rok,
 • Złotą Kartę z numerem 1 za 50 tys. zł, 2014 rok,
 • Złotą Kartę z numerem 1 za 60 tys. zł, 2015 rok,
 • Złote Serduszko z numerem 1 za 222 tys. zł, 2015 rok,
 • Złotą Kartę z numerem 1 za 165 tys. zł, 2016 rok,
 • Złotą Kartę z numerem 1 za 50 tys. zł, 2017 rok,
 • Złote Serduszko z numerem 2 za 262 tys. zł, 2017 rok
 • Złotą Kartę z numerem 1 za 100 tys. zł, 2018

W 2012 roku EuCO było głównym sponsorem i organizatorem jubileuszowego XX finału Wielkiej Orkiestry w Legnicy, dlatego nie brało udziału w licytacjach.

Za okazane wsparcie Jurek Owsiak wyróżnił Spółkę medalem 15-lecia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.