Pewna i stabilna inwestycja

Od 2010 roku na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

Zawiadomienia do Obligatariuszy

INFORMACJE PRZEKAZYWANE ZGODNIE Z WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI

 

– Tabela odsetkowa dla I okresu odsetkowego obligacji serii A plik do pobrania »
– Tabela odsetkowa dla II okresu odsetkowego obligacji serii A plik do pobrania »
– Tabela odsetkowa dla III okresu odsetkowego obligacji serii A plik do pobrania »
– Tabela odsetkowa dla IV okresu odsetkowego obligacji serii A plik do pobrania »
– Tabela odsetkowa dla V okresu odsetkowego obligacji serii A plik do pobrania »
– Tabela odsetkowa dla VI okresu odsetkowego obligacji serii A plik do pobrania »