Szkoda na pojeździe

Szkoda na pojeździe jest konsekwencją wypadków komunikacyjnych. Zależnie od stopnia zniszczeń samochodu, można rozróżnić szkodę częściową lub całkowitą. Są to dwa pojęcia, które pozwalają przekalkulować koszty i opłacalność naprawy auta po wypadku. 

Szkoda całkowita pojazdu oznacza, że wydatki za reperację samochodu są wyższe niż jego wartość rynkowa przed kolizją. W takim przypadku ubezpieczyciel nie kwalifikuje samochodu do naprawy i zwraca poszkodowanemu należność w wysokości różnicy pomiędzy ceną rynkową auta przed wypadkiem a wartością wraku. Ustalenia te dotyczą jednak obowiązkowego ubezpieczenia OC. W przypadku dobrowolnej polisy AC, o tym, kiedy dochodzi do szkody całkowitej, decydują zapisy zamieszczone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) dołączonych do umowy. 

Szkoda częściowa pojazdu orzekana jest wtedy, gdy koszt naprawy samochodu jest opłacalna, czyli niższa niż wartość rynkowa auta. Rozliczenie szkody może mieć postać kosztorysową lub opartą o koszty faktycznie przeprowadzonej naprawy.

Bez względu na to, jak poważna jest szkoda na pojeździe, dokładnie przeanalizuj, w jaki sposób Twój ubezpieczyciel obliczył koszty naprawy. Praktyka pokazuje bowiem, że ponad 90% odszkodowań jest zaniżonych. Jeśli zauważysz niejasności lub podejrzewasz, że zakład ubezpieczeń zaniżył wartość części lub zawyżył koszty naprawy przy szkodzie całkowitej, masz prawo złożyć odwołanie i ubiegać się o przyznanie wyższego świadczenia. 


Być może Należy Ci się odszkodowanie po wypadku.
Wypełnij formularz i sprawdź jak możemy CI pomóc:


    Umów się na bezpłatną konsultację    [submission_id_hidden submission_id-92 class:chce-pomoc]

    Wyrażam także zgodę na kontakt marketingowy ze strony Anos sp. z o.o. w tematyce odszkodowań, ubezpieczeń i usług finansowych.


    Dane administratora danych i polityka prywatności