29/05/2024

Raport bieżący nr 11/2024 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 roku.

. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
28/05/2024

Raport bieżący nr 10/2024 Wybór Zarządu na nową kadencję

. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
23/04/2024

Raport bieżący nr 9/2024 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
22/03/2024

Raport bieżący nr 8/2024 Stwierdzenie przyjęcia uchwały przez wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy, w przedmiocie zawarcia układu

. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
08/03/2024

Raport bieżący nr 7/2024 Złożenie przez Zarządcę w Sądzie Restrukturyzacyjnym sprawozdania z głosowania nad układem

. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
29/01/2024

Raport bieżący nr 6/2024 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
15/11/2023

Raport bieżący nr 18/2023 Głosowanie nad układem z pominięciem zgromadzenia wierzycieli

Głosowanie nad układem z pominięciem zgromadzenia wierzycieli
15/03/2023

Sąd zatwierdził plan restrukturyzacji

Sąd w Legnicy zatwierdził złożony przez Europejskie Centrum Odszkodowań plan restrukturyzacji. To bardzo dobra wiadomość tak dla spółki, jak wszystkich jej klientów i wierzycieli. Dokument przygotowany […]
02/03/2023

Historia Pani Beaty – odszkodowanie po śmierci męża

Historia Pani Beaty – śmierć męża Strata najbliższej osoby sprawia, że stajemy się bezsilni, osamotnieni. W stresie, żałobie działamy pod wpływem impulsu, czasem godząc się rzeczy, […]