STRUKTURA AKCJONARIATU

wg. najlepszej wiedzy Spółki struktura akcjonariatu przedstawia się następująco:

AKCJONARIUSZLICZBA AKCJIUDZIAŁ W KAPITALE
ZAKŁADOWYM
(w %)
LICZBA GŁOSÓWUDZIAŁ GŁOSÓW
NA WZ (w %)
KL Investment Sp. z o.o.1 614 19128,821 614 19128,82
Corpor Capital Sp. z o.o.1 630 54029,121 630 54029,12
Pozostali2 355 26942,062 355 26942,06
Razem5 600 000100,05 600 000100,0

Dane na podstawie dokumentacji przedstawionej przez Akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2024r.

 

W przypadku zmiany struktury Akcjonariatu, informacje są aktualizowane i przekazywane zgodnie z przepisami prawa.