STRUKTURA AKCJONARIATU

wg. najlepszej wiedzy Spółki struktura akcjonariatu przedstawia się następująco:

AKCJONARIUSZLICZBA AKCJIUDZIAŁ W KAPITALE
ZAKŁADOWYM
(w %)
LICZBA GŁOSÓWUDZIAŁ GŁOSÓW
NA WZ (w %)
KL Investment Sp. z o.o.1 614 19128,821 614 19128,82
Corpor Capital Sp. z o.o.1 630 54029,121 630 54029,12
Media Venture Capital Fizan437 1077,81437 1077,81
Pozostali1 918 16234,251 918 16234,25
Razem5 600 000100,05 600 000100,0

Dane na podstawie dokumentacji przedstawionych przez Akcjonariuszy na ZWZA w dniu 23 czerwca 2022.

 

W przypadku zmiany struktury Akcjonariatu, informacje są aktualizowane i przekazywane zgodnie z przepisami prawa.