Pewna i stabilna inwestycja

Od 2010 roku na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

Kalendarium inwestora

KALENDARIUM INWESTORA

 

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań SA podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku:

Raport roczny:

  • Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2016 rok – 3 kwietnia 2017 r.

Raport półroczny:

  • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku – 31 sierpnia 2017 r.

Raporty kwartalne:

  • Skonsolidowany raport za I kwartał 2017 roku – 22 maja 2017 r.
  • Skonsolidowany raport za III kwartały 2017 roku – 21 listopada 2017 r.