KALENDARIUM INWESTORA

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań SA podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:

 

Raport roczny:

  • Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2020 rok – 16 kwietnia 2021 r.

Raport półroczny:

  • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku – 10 września 2021 r.

Raporty kwartalne:

  • Skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku – 28 maja 2021 r.
  • Skonsolidowany raport za III kwartały 2019 roku – 26 listopada 2021 r.