KALENDARIUM INWESTORA

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań SA podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

 

Raport roczny:

  • Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2021 rok – 25 kwietnia 2022 r.

Raport półroczny:

  • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku – 9 września 2022 r.

Raporty kwartalne:

  • Skonsolidowany raport za I kwartał 2022 roku –  30 maja 2022 r.
  • Skonsolidowany raport za III kwartały 2022 roku – 25 listopada 2022 r.