KALENDARIUM INWESTORA

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań SA podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku:

 

Raport roczny:

  • Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2022 rok – 28 kwietnia 2023 r.

Raport półroczny:

  • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku – 15 września 2023 r.

Raporty kwartalne:

  • Skonsolidowany raport za I kwartał 2023 roku – 30 maja 2023 r.
  • Skonsolidowany raport za III kwartały 2023 roku – 29 listopada 2023 r.