KALENDARIUM INWESTORA

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku:

Raport roczny:

  • Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2023 rok – 30 kwietnia 2024r.

Raport półroczny:

  • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 roku – 20 września 2024 r.

Raporty kwartalne:

  • Skonsolidowany raport za I kwartał 2024 roku – 24 maja 2024 r.
  • Skonsolidowany raport za III kwartały 2024 roku – 29 listopada 2024 r.