Dodatkowe 70 000 zł dla Klienta EuCO po 7 latach od wypadku.

W 2012 r. Pan Paweł był uczestnikiem wypadku komunikacyjnego, jako kierowca motocykla. Do wypadku doszło na skutek wymuszenia pierwszeństwa przez kierującego samochodem osobowym, który uderzył w pojazd Poszkodowanego. W wyniku wypadku Pan Paweł doznał szeregu obrażeń ciała, a zwłaszcza urazu głowy ze wstrząśnieniem mózgu, krwiakiem śródmózgowym półkuli prawej, złamania przedniej ściany przewodu słuchowego zewnętrznego prawego, złamania obu wyrostków kłykciowych, złamania trzonu żuchwy, utraty czterech zębów przednich i trzech tylnych, a także uszkodzenia kory trzech zębów oraz podwichnięcia kręgu odcinka szyjnego kręgosłupa. Sprawa Poszkodowanego była prowadzona przez innego pełnomocnika i zakończyła się w 2014 r. uzyskaniem 65 000 zł.

W toku działań podjętych przez EuCO w roku 2018 wynegocjowana została ugoda na kwotę 135 000 zł. (dopłata 70 000 zł.) W ocenie Radców Prawnych EuCO ugoda była korzystna biorąc pod uwagę całokształt okoliczności sprawy, aktualny stan Poszkodowanego oraz orzecznictwo sądów.

Pan Paweł zdecydował się na całkowite zakończenie sprawy, jako że nie spodziewał się że po upływie tylu lat otrzyma jakiekolwiek środki i nie planował już dalszego leczenia. Pozyskane przez EuCO środki pozwolą mu na zainwestowanie w siebie i realizację planów, które dotychczas pozostawały w strefie marzeń.