Dodatkowe 70 000 zł dla Klienta EuCO po 7 latach od wypadku.