Wypadki za granicą

Odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach za granicą.
Prowadzimy postępowania także bezpośrednio przeciwko zagranicznym towarzystwom ubezpieczeń. W większości Państw UE istnieje możliwość żądania zwrotu kosztów pełnomocnika występującego na etapie przedsądowym. W takich przypadkach nasze wynagrodzenie w całości lub części będzie pokryte przez ubezpieczyciela. Postępowania te wymagają znajomości przepisów prawa obowiązujących w danym państwie, a także danego systemu nadzoru ubezpieczeniowego. Osobom poszkodowanym w wypadkach za granicą zapewniamy pełną pomoc prawną i rzetelną obsługę ich sprawy.