Raporty bieżące – rok 2012

01/02/2013

Raport bieżący nr 01/2012

RAPORT BIEŻĄCY NR 01/2012 Data sporządzenia 2012-01-04 Raport bieżący nr 1/2012 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych   TREŚĆ […]
01/02/2013

Raport bieżący nr 02/2012

RAPORT BIEŻĄCY NR 02/2012 Data sporządzenia 2012-01-16 Raport bieżący nr 2/2012 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku   TREŚĆ […]
01/02/2013

Raport bieżący nr 03/2012

RAPORT BIEŻĄCY NR 03/2012 Data sporządzenia 2012-01-17 Raport bieżący nr 03/2012 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. Temat: Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych […]
01/02/2013

Raport bieżący nr 04/2012

RAPORT BIEŻĄCY NR 04/2012 Data sporządzenia 2012-01-30 Raport bieżący nr 4/2012 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. Temat: Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobą mającą dostęp […]
01/02/2013

Raport bieżący nr 05/2012

  RAPORT BIEŻĄCY NR 05/2012 Data sporządzenia 2012-04-16 Raport bieżący nr 5/2012 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. Temat: Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy. […]
01/02/2013

Raport bieżący nr 06/2012

RAPORT BIEŻĄCY NR 06/2012 Data sporządzenia 2012-04-17 Raport bieżący nr 06/2012 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. Temat: Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych […]
01/02/2013

Raport bieżący nr 07/2012

RAPORT BIEŻĄCY NR 07/2012 Data sporządzenia 2012-04-20 Raport bieżący nr 07/2012 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. TREŚĆ RAPORTU Podstawa prawna ogólna : art. 65 ust.1   […]
01/02/2013

Raport bieżący nr 08/2012

RAPORT BIEŻĄCY NR 08/2012 Data sporządzenia 2012-05-24 Raport bieżący nr 8/2012 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. Temat: Poparcie Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy. […]
01/02/2013

Raport bieżący nr 09/2012

RAPORT BIEŻĄCY NR 09/2012 Data sporządzenia 2012-05-24 Raport bieżący nr 9/2012 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. […]