Raporty bieżące – rok 2023

31/05/2023

Raport bieżący nr 11/2023
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023 roku.

30/04/2023

Raport bieżący nr 10/2023
Korekta skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej EuCO za rok 2022.

27/04/2023

Raport bieżący nr 9/2023
Złożenie wniosków o upadłość spółek powiązanych

07/03/2023

Raport bieżący nr 8/2023
Zatwierdzenie planu restrukturyzacyjnego

01/03/2023

Raport bieżący nr 7/2023
Informacja na temat postępowań restrukturyzacyjnych w spółkach, które poręczyły za zobowiązania Emitenta

01/03/2023

Raport bieżący nr 6/2023
Złożenie wniosków o upadłość spółek powiązanych

22/02/2023

Raport bieżący nr 5/2023
Wezwanie do poręczyciela w zakresie obligacji serii B

15/02/2023

Raport bieżący nr 4/2023
Wezwania do EuCO S.A. w restrukturyzacji oraz do poręczycieli w zakresie obligacji serii B.

08/02/2023

Raport bieżący nr 3/2023
Informacja na temat postępowań restrukturyzacyjnych w spółkach, które poręczyły za zobowiązania Emitenta oraz EuCO Poręczenia S.A. w restrukturyzacji.