Raporty bieżące – rok 2023

18/12/2023

Raport bieżący nr 19/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 stycznia 2024 roku.

Głosowanie nad układem z pominięciem zgromadzenia wierzycieli
15/11/2023

Raport bieżący nr 18/2023 Głosowanie nad układem z pominięciem zgromadzenia wierzycieli

Głosowanie nad układem z pominięciem zgromadzenia wierzycieli
04/10/2023

Raport bieżący nr 17/2023
Złożenie przez Emitenta propozycji układowych w Sądzie restrukturyzacyjnym

12/09/2023

Raport bieżący nr 16/2023
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

10/07/2023

Raport bieżący nr 15/2023
Zatwierdzenie spisu wierzytelności

07/07/2023

Raport bieżący nr 14/2023
Oddalenie przez Sąd upadłościowy wniosków o ogłoszenie upadłości spółek zależnych

27/06/2023

Raport bieżący nr 13/2023
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2023 r.

27/06/2023

Raport bieżący nr 12/2023
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2023 r.

31/05/2023

Raport bieżący nr 11/2023
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023 roku.