Raporty bieżące – rok 2023

12/09/2023

Raport bieżący nr 16/2023
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

10/07/2023

Raport bieżący nr 15/2023
Zatwierdzenie spisu wierzytelności

07/07/2023

Raport bieżący nr 14/2023
Oddalenie przez Sąd upadłościowy wniosków o ogłoszenie upadłości spółek zależnych

27/06/2023

Raport bieżący nr 13/2023
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2023 r.

27/06/2023

Raport bieżący nr 12/2023
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2023 r.

31/05/2023

Raport bieżący nr 11/2023
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023 roku.

30/04/2023

Raport bieżący nr 10/2023
Korekta skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej EuCO za rok 2022.

27/04/2023

Raport bieżący nr 9/2023
Złożenie wniosków o upadłość spółek powiązanych

07/03/2023

Raport bieżący nr 8/2023
Zatwierdzenie planu restrukturyzacyjnego