Pomagamy poszkodowanym już od 15 lat!

Zawsze po Twojej stronie

Raporty bieżące - rok 2016

Raport bieżący nr 25/2016
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 stycznia 2017 roku wraz z projektami uchwał

 

Data sporządzenia 20…

Raport bieżący nr 24/2016
Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Raport bieżący nr 24/2016 | Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Czytaj więcej  

Raport bieżący nr 23/2016
Udzielenie gwarancji spłaty zobowiązań dla Spółki powiązanej osobowo

Raport bieżący nr 23/2016 | Udzielenie gwarancji spłaty zobowiązań dla Spółki powiązanej osobowo

Czytaj więcej  

Raport bieżący nr 22/2016
Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 22/2016 | Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej Spółki

Czytaj więcej