21/11/2015

Czy towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek przejąć uszkodzony pojazd?

Niestety przepisy regulujące warunki ubezpieczenia OC nie nakładają na ubezpieczycieli takiego obowiązku. Poszkodowany może jedynie wnioskować o likwidację szkody z tzw. przejęciem pozostałości pojazdu, ale od […]
21/11/2015

Szkoda całkowita

Szkoda całkowita występuje, gdy koszt naprawy przekracza określony próg opłacalności. Właściciel pojazdu otrzymuje odszkodowanie wyliczone jako różnica pomiędzy wartością rynkową pojazdu na dzień szkody, a wartością […]