Pomagamy poszkodowanym już od 16 lat!

Zawsze po Twojej stronie

Porady eksperta - SZKODA CAŁKOWITA

Czy towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek przejąć uszkodzony pojazd?

Niestety przepisy regulujące warunki ubezpieczenia OC nie nakładają na ubezpieczycieli takiego obowiązku. Poszkodowany może jedynie wnioskować o likwidację szkody z tzw. przejęciem pozostałości pojazdu, ale od zakładu ubezpieczeń zależy czy wyrazi na…

Szkoda całkowita

Szkoda całkowita występuje, gdy koszt naprawy przekracza określony próg opłacalności. Właściciel pojazdu otrzymuje odszkodowanie wyliczone jako różnica pomiędzy wartością rynkową pojazdu na dzień szkody, a wartością pojazdu w stanie uszkodzonym (po s…