Czy towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek przejąć uszkodzony pojazd?