Pomagamy poszkodowanym już od 16 lat!

Zawsze po Twojej stronie

Raporty bieżące - rok 2017

Raport bieżący nr 39/2017
Aktualizacja informacji dot. nabycia akcji EUCOCAR S.A.

Raport bieżący nr 38/2017
Zawarcie umowy nabycia akcji EUCOCAR S.A.

Raport bieżący nr 37/2017
Powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr 36/2017
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 października 2017 r.