ODSZKODOWANIA – ROSZCZENIA REGRESYWNE

21/11/2015

Czy i w jakich sytuacjach zakład może dochodzić kwoty wypłaconego odszkodowania – prawo regresu?

Prawo regresu oznacza uprawnienie zakładu ubezpieczeń do dochodzenia zwrotu od kierującego pojazdem mechanicznym wypłaconego na rzecz poszkodowanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Uprawnienie […]