Pomagamy poszkodowanym już od 15 lat!

Zawsze po Twojej stronie

Porady eksperta - ODSZKODOWANIA - ROSZCZENIA REGRESYWNE

Czy i w jakich sytuacjach zakład może dochodzić kwoty wypłaconego odszkodowania - prawo regresu?

Prawo regresu oznacza uprawnienie zakładu ubezpieczeń do dochodzenia zwrotu od kierującego pojazdem mechanicznym wypłaconego na rzecz poszkodowanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Uprawnienie to nazywane je…