Raporty bieżące – rok 2022

11/08/2022

Raport bieżący nr 22/2022
Rejestracja przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki

01/08/2022

Raport bieżący nr 21/2022
Informacja o złożeniu zawiadomienia przez spółkę zależną CEDE o uprawdopodobnionym fakcie popełnienia przestępstwa.

24/06/2022

Raport bieżący nr 20/2022
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2022 r.

24/06/2022

Raport bieżący nr 19/2022
Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

24/06/2022

Raport bieżący nr 18/2022
Uchwały podjęte i niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2022 r.

20/06/2022

Raport bieżący nr 17/2022
Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

14/06/2022

Raport bieżący nr 16/2022
Wybór Zarządu na nową kadencję

13/06/2022

Raport bieżący nr 15/2022
Rezygnacja Członka Zarządu z ubiegania się o wybór w następnej kadencji

03/06/2022

Raport bieżący nr 14/2022
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki

01/06/2022

Raport bieżący nr 13/2022
Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii B

26/05/2022

Raport bieżący nr 12/2022
Uzupełnienie Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2022 roku.

25/05/2022

Raport bieżący nr 11/2022
Zawarcie aneksu do dyspozycji udostępnienia i uruchomienia kredytu z bankiem ING Bank Śląski S.A.