Raporty bieżące – rok 2022

11/05/2022

Raport bieżący nr 10/2022
Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy

04/05/2022

Raport bieżący nr 9/2022
Naruszenie kowenantu finansowego uprawniające do żądania przedterminowego wykupu obligacji serii B

30/04/2022

Raport bieżący nr 8/2022
Uzupełnienie Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2022 roku.

27/04/2022

Raport bieżący nr 7/2022
Informacja na temat konieczności dokonania odpisu aktualizującego dotyczącego udziałów spółki zależnej o istotnej wartości

21/04/2022

Raport bieżący nr 6/2022
Zmiana terminu publikacji raportów okresowych

12/04/2022

Raport bieżący nr 5/2022
Informacja na temat ryzyka wystąpienia naruszenia kowenantu finansowego.

29/03/2022

Raport bieżący nr 4/2022
Informacja dotycząca spółki zależnej prowadzącej działalność w Rumunii.

17/03/2022

Raport bieżący nr 3/2022
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2022 roku.

04/03/2022

Raport bieżący nr 2/2022
Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.

26/01/2022

Raport bieżący nr 1/2022
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku