Raporty bieżące ? rok 2022

15/12/2022

Raport bieżący nr 50/2022
Odrzucenie przez sąd upadłościowy ostrożnościowych wniosków o ogłoszenie upadłości spółek EuCOVIPCAR S.A., EuCO Cesje Sp. z o.o. oraz EuCO Cesje Sp. z o.o. S.K., w związku z otwarciem wobec nich postępowań o zatwierdzenie układu

13/12/2022

Raport bieżący nr 49/2022
Odrzucenie przez sąd upadłościowy ostrożnościowych wniosków o ogłoszenie upadłości spółek Kancelaria Radców Prawnych EUCO Joanna Smereczańska ? Smulczyk i Wspólnicy S.K.A., EuCO Poręczenia S.A. oraz EuCO Finanse Sp. z o.o., w związku z otwarciem wobec nich postępowań o zatwierdzenie układu

08/12/2022

Raport bieżący nr 48/2022
Złożenie wniosku o otwarcie postępowania insolwencyjnego przez spółkę Centrul European de Despagubiri S.R.L.

05/12/2022

Raport bieżący nr 47/2022
Odrzucenie przez sąd upadłościowy ostrożnościowego wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta, w związku z otwarciem wobec niego postępowania restrukturyzacyjnego (sanacyjnego)

02/12/2022

Raport bieżący nr 46/2022
Otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu przez EuCO Poręczenia S.A. oraz złożenie ostrożnościowego wniosku o ogłoszenie upadłości tej spółki.

28/11/2022

Raport bieżący nr 45/2022
Otwarcie postępowań o zatwierdzenie układu przez spółki, które poręczyły za zobowiązania Emitenta oraz złożenie ostrożnościowych wniosków o ogłoszenie upadłości przez te spółki.

28/11/2022

Raport bieżący nr 44/2022
Stwierdzenie przez Santander Bank Polska S.A. nieskuteczności wypowiedzenia umowy o multilinię nr K00101/13

23/11/2022

Raport bieżący nr 43/2022
Żądania Natychmiastowego Wykupu Obligacji.

22/11/2022

Raport bieżący nr 42/2022
Żądania Natychmiastowego Wykupu Obligacji.