Raport bieżący nr 48/2022
Złożenie wniosku o otwarcie postępowania insolwencyjnego przez spółkę Centrul European de Despagubiri S.R.L.