Raport bieżący nr 49/2022
Odrzucenie przez sąd upadłościowy ostrożnościowych wniosków o ogłoszenie upadłości spółek Kancelaria Radców Prawnych EUCO Joanna Smereczańska ? Smulczyk i Wspólnicy S.K.A., EuCO Poręczenia S.A. oraz EuCO Finanse Sp. z o.o., w związku z otwarciem wobec nich postępowań o zatwierdzenie układu