Raport bieżący nr 50/2022
Odrzucenie przez sąd upadłościowy ostrożnościowych wniosków o ogłoszenie upadłości spółek EuCOVIPCAR S.A., EuCO Cesje Sp. z o.o. oraz EuCO Cesje Sp. z o.o. S.K., w związku z otwarciem wobec nich postępowań o zatwierdzenie układu