Pomagamy poszkodowanym już od 15 lat!

Zawsze po Twojej stronie

Porady eksperta - ODSZKODOWANIE PO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKU

Za nieszczęśliwy wypadek uważa sie nagłe zdarzenie

Za nieszczęśliwy wypadek uważa sie nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczający, niezależnie od swojej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.
Ubezpieczenie NNW zapewnia pomoc finansową w razie …