Raporty bieżące ? rok 2021

01/10/2021

Raport bieżący nr 9/2021
Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki EuCOVIPCAR S.A.

02/08/2021

Raport bieżący nr 8/2021
Rejestracja przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki

22/07/2021

Raport EBI 1/2021
Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

17/06/2021

Raport bieżący nr 7/2021
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 czerwca 2021 r.

17/06/2021

Raport bieżący nr 6/2021
Uchwały podjęte i niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 czerwca 2021 r.

24/05/2021

Raport bieżący nr 5/2021 – korekta
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 czerwca 2021 roku.

21/05/2021

Raport bieżący nr 5/2021
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 czerwca 2021 roku.

30/04/2021

Raport bieżący nr 4/2021
Rezygnacja ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu

23/04/2021

Raport bieżący nr 3/2021
Podjęcie decyzji o odstąpieniu od połączenia spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. ze spółką EuCO Marketing Sp. z o.o.