Pomagamy poszkodowanym już od 16 lat!

Zawsze po Twojej stronie

Porady eksperta - ODSZKODOWANIA - KRADZIEŻ POJAZDU (LIKWIDACJA SZKODY Z AC)

Wyłączenia

W zakres ochronny objętym AC nie wchodzą szkody:

 • spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez właściciela pojazdu lub osobę, z którą pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym lub za którą ponosi odpowi…

Podstawowe roszczenia

 • odszkodowanie,
 • koszty holowania,
 • koszty parkowania,
 • koszty najmu pojazdu,
 • koszt sporządzenia opinii niezależnego rzeczoznawcy.

Pamiętaj!

To Twoje pieniądze i Ty musisz zrobić wszystko, aby dostarczyć wymagane dokumenty. Pracownik zakładu ubezpieczeń nie będzie Cię w nieskończoność prosił o udokumentowanie wartości szkody. Zadbaj o to, aby w miarę możliwości jak najszybciej dostarczyć …

W przypadku kradzieży pojazdu wymagane jest przekazanie

 • decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu,
 • cesji praw do skradzionego pojazdu,
 • dokumentacji dotyczącej pochodzenia pojazdu (jeżeli taką posiadasz),
 • faktury za zakup pojazdu lub umowy kupna pojazdu,
 • posta…