ODSZKODOWANIA – KRADZIEŻ POJAZDU (LIKWIDACJA SZKODY Z AC)

21/11/2015

Wyłączenia

W zakres ochronny objętym AC nie wchodzą szkody: spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez właściciela pojazdu lub osobę, z którą pozostaje on we wspólnym gospodarstwie […]
21/11/2015

Podstawowe roszczenia

odszkodowanie, koszty holowania, koszty parkowania, koszty najmu pojazdu, koszt sporządzenia opinii niezależnego rzeczoznawcy.
21/11/2015

Pamiętaj!

To Twoje pieniądze i Ty musisz zrobić wszystko, aby dostarczyć wymagane dokumenty. Pracownik zakładu ubezpieczeń nie będzie Cię w nieskończoność prosił o udokumentowanie wartości szkody. Zadbaj […]
21/11/2015

W przypadku kradzieży pojazdu wymagane jest przekazanie

decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu, cesji praw do skradzionego pojazdu, dokumentacji dotyczącej pochodzenia pojazdu (jeżeli taką posiadasz), faktury za zakup pojazdu lub umowy kupna pojazdu, postanowienia o […]
21/11/2015

W jakim czasie powinna być zlikwidowana szkoda z AC?

Termin likwidacjiWiększość zakładów ubezpieczeń określa termin wypłaty odszkodowania w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Z reguły zapisy dotyczące terminu wypłaty odszkodowania są powieleniem przepisów zawartych w art. 817 […]