Pomagamy poszkodowanym już od 15 lat!

Zawsze po Twojej stronie

Raporty bieżące – rok 2019

Raport bieżący nr 9/2019
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 czerwca 2019 roku

Data sporządzenia Czytaj więcej  

Raport bieżący nr 8/2019
Zejście poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w Legnicy

Data sporządzenia Czytaj więcej  

Raport bieżący nr 7/2019
Rekomendacja Zarządu co do przeznaczenia zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2018

Data sporządzenia Czytaj więcej  

Raport bieżący nr 6/2019
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od MEDIA VENTURE CAPITAL FIZAN

Data sporządzenia Czytaj więcej