Raporty bieżące ? rok 2019

18/06/2019

Raport bieżący nr 12/2019
Odpowiedzi na pytania zadane przez Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 czerwca 2019 r.

Data sporządzenia 2019-06-18 Godzina publikacji 12:50 Raport bieżący nr 12/2019 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. TREŚĆ RAPORTU Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (?Spółka”), przekazuje odpowiedzi na […]
07/06/2019

Raport bieżący nr 11/2019
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 czerwca 2019 r.

Data sporządzenia 2019-06-07 Godzina publikacji 13:43 Raport bieżący nr 11/2019 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. TREŚĆ RAPORTU Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (?Spółka”), na podstawie art. […]
06/06/2019

Raport bieżący nr 10/2019
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 czerwca 2019 r.

Data sporządzenia 2019-06-06 Godzina publikacji 15:05 Raport bieżący nr 10/2019 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. TREŚĆ RAPORTU Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (?Spółka”), przekazuje w załączeniu […]
10/05/2019

Raport bieżący nr 9/2019
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 czerwca 2019 roku

Data sporządzenia 2019-05-10 Godzina publikacji 12:39 Raport bieżący nr 9/2019 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. TREŚĆ RAPORTU Zarząd spółki Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna na podstawie […]
10/05/2019

Raport bieżący nr 8/2019
Zejście poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w Legnicy

Data sporządzenia 2019-05-10 Godzina publikacji 10:25 Raport bieżący nr 8/2019 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. TREŚĆ RAPORTU Zarząd Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (dalej: ?Spółka?), zgodnie  […]
07/05/2019

Raport bieżący nr 7/2019
Rekomendacja Zarządu co do przeznaczenia zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2018

Data sporządzenia 2019-05-07 Godzina publikacji 17:58 Raport bieżący nr 7/2019 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. TREŚĆ RAPORTU Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (dalej: ?Emitent?, ?Spółka?) informuje, […]
30/04/2019

Raport bieżący nr 6/2019
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od MEDIA VENTURE CAPITAL FIZAN

Data sporządzenia 2019-04-30 Godzina publikacji 18:08 Raport bieżący nr 6/2019 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. TREŚĆ RAPORTU Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (dalej: ?Spółka?, ?EuCO?, ?Emitent?), […]
29/04/2019

Raport bieżący nr 5/2019
Korekta skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Europejskie Centrum Odszkodowań za rok 2018

Data sporządzenia 2019-04-29 Godzina publikacji 17:58 Raport bieżący nr 5/2019 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. TREŚĆ RAPORTU Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (dalej: ?Spółka?, ?EuCO?.), informuje, […]
16/04/2019

Raport bieżący nr 4/2019
Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych

Data sporządzenia 2019-04-16 Godzina publikacji 19:25 Raport bieżący nr 4/2019 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. TREŚĆ RAPORTU Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (dalej: ?Emitent?, ?Spółka?, ?EuCO […]