Raport bieżący nr 7/2019
Rekomendacja Zarządu co do przeznaczenia zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2018

Data sporządzenia 2019-05-07
Godzina publikacji 17:58
Raport bieżący nr 7/2019
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 7 maja 2019 r. w drodze uchwały przyjął rekomendację dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki co do niewypłacania Akcjonariuszom ani całości ani części zysku netto, który został wskazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2018 opublikowanym 25 kwietnia 2019 r.  Zarząd Emitenta, rekomendując niedokonywanie wypłaty dywidendy, kieruje się koniecznością zapewnienia w najbliższej przyszłości odpowiedniego poziomu środków pieniężnych niezbędnego do prowadzenia dalszych inwestycji i rozwoju Emitenta. Rekomendacją Zarządu jest przeznaczenie całości osiągniętego w 2018 r. zysku na kapitał rezerwowy Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2019-07-05
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2019-07-05