Raport bieżący nr 11/2019
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 czerwca 2019 r.

Data sporządzenia 2019-06-07
Godzina publikacji 13:43
Raport bieżący nr 11/2019
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”), na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 6 czerwca 2019 r.:

  1. KL Investment Sp. z o.o. – liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji 1.614.191 co uprawniało do 92,87% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 28,82% ogólnej liczby głosów;
  2. Wojciech Michałowski – liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji 99.324 co uprawniało do 5,71% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 1,77% ogólnej liczby głosów.
 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2019-06-07
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2019-06-07